Vangsang høst 2018

vangsang Mads Berg

 

VANG SANGFORENING tar for seg Mads Berg SKOLESANGBOK

Denne høsten vil Vang Sang fordype seg i et utvalg kjente og kjære og noen mindre kjente sangskatter som de fleste av oss har et forhold til fra skoletiden, mer informasjon kommer etterhvert, følg med!

Skolens sangbok er en skolesangbok utgitt av Mads BergAschehoug i 1914. Boken dominerte sangundervisningen i norsk skole i store deler av det tyvende århundre. Boken kom i mange utgaver; nynorskutgaven kom ut under tittelen Skulesongbok, samlet opplag for begge utgavene skal ha vært rundt 1 million bøker.[1][2]

Med et allsidig utvalg norske sanger har boken vært en formidler av den norske sangskatten, og ved å gi skolebarn felles kunnskap om norske sanger har den vært ansett som et element i den norske nasjonsbyggingen

Førsteutgaven som kom i 1914 under tittelen Skolens sangbok / samlet av Mads Berg hadde 160 sider med sangtekster og noter for en- og tostemmige melodier.

En ny, utvidet utgave i 1929 hadde 199 sider. Samme året kom det ut et tillegg; Tillegg til Mads Berg: Skolens sangbok med metodiske anvisninger for sangundervisningen samt en del trestemmige sanger, på 32 sider. Dette tillegget ble seinere tatt inn som en del av boken.

I 1933 var boken kommet ut i 342 000 eksemplarer, den hadde da 231 sider med illustrasjoner.

Utgavene fra 1940 hadde 256 sider musikk og en tilleggsdel på 29 sider. Dette året kom sangboken i to målformer; bokmål og nynorsk:

  • Skolens sangbok : med metodisk rettleiing for undervisningen i sang / av Mads Berg
  • Skulesongbok : med metodisk rettleiing for opplæring i song / av Mads Berg

Med utgaven Skule-songbok : med metodisk rettleiing for opplæring i song / av Mads Berg i 1952 var boka trykt i 693 000 eksemplarer.

I 1954 kom en ny utgave ved Arnfinn og Åse Klakegg; Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisning i sang og musikk / Mads Berg.

Utgaven ved Klagegg kom òg på nynorsk som Skulesongbok : med metodisk rettleiing for opplæringa i song og musikk / Mads Berg. 26. utgave fra 1966 hadde 350 sider, av dette 25 sider metodikk. Den tilsvarende bokmålsutgaven kom i 12. opplag så seint som 1995, merket «For folkeskolens 2.-9. skoleår».

 

 

PrintEmail